logo-1.gif (6594 bytes)

msginter.gif (2118 bytes)

香港→大陸(正常航班)

台灣→香港→大陸(中華航空票價表) 廣州,長沙,桂林,武漢,北京,汕頭,昆明汕頭,海口,鄭州)
心動的東方航空價格 上海,杭州,寧波,福州,青島,南京,溫州,煙台,合肥,濟南,南昌)
香港→大陸(正常航線) {北京,天津,大連,重慶,成都,西安,瀋陽)

更新日期:2001/01/06

正常航班 正常航班
航線 艙等 去程 回程 來回 航線 艙等 去程 回程 來回
廣州 CAN Y 2,950 2,900 5,250 福州  FOC Y 7,050 7,150 13,100
CZ304 K 2,850  4,700 B 6,250  11,600
昆明  KMG Y 7,400 7,500 12,750 L 5,700  9,700

半年期

K 6,500  11,550 合肥  HFE Y 6,950 7,300 12,900
桂林  KWL Y 6,550 6,650 12,100 B 6,600  12,100

半年期

Y 5,250    L 6,400  11,800
武漢  WUH Y 7,750 7,750 14,500 杭州  HGH Y 7,050 7,150 13,100

半年期

K 6,100  10,900 B 6,500 6,400 12,000
汕頭  SWA Y 5,100 5,200 9,200  L 6,050  11,250

 半年期

K 4,500   南京  NKG Y 8,700 8,900 16,200
廈門  XMN Y 5,850 5,950 10,750  B 7,200 7,150 13,350
 K 5,250  9,200  L 5,850  11,250
海口  HAK Y 6,250 6,550 11,600 寧波  NGB Y 7,350 7,500 13,650
 Y 5,500 5,400 9,300  B 6,650 6,600 12,350
三亞  SYX Y 6,800 6,800 12,600  L 6,250  11,600
 Y 5,500 5,500 9,300 上海  SHA Y 7,750 7,900 14,450
長沙  CSX Y 7,000 7,200 13,000  B 7,000 6,950 13,000
 T 6,500  11,550

單回訂E艙

L/E 6,200  11,500
南寧  NNG Y 7,300 7,300 13,600 青島  TAO Y 9,700 9,900 18,150

 30天

K 5,850 4,400 9,500  B 9,000  17,750
梅縣  MXZ K 5,200 5,100 10,000  L 8,550  15,950
湛江ZHA Y 60,050 5,950 11,150 黃山  TXN Y 6,950 7,300 12,900

180天

K 4,800  8,100  B 6,600  12,200
鄭州CGO180天 K 7,600 8,600 13,700   6,400  11,800
北京PEK Y 10,800 11,050 10,200 溫州  WNZ Y 7,350 7,500 13,650
180天 K 8,350  12,100  B 7,000  12,850
90天 B   15,100  L 6,750  12,452
天津  TSN Y 10,800 11,050 20,200 煙台  YNT Y 10,750 10,650 221,100

 90天

K   16,400  B 8,500  15,800
大連  DLC Y 11,450 11,700 21,400  L 7,400  13,800

90天

B   15,100 南昌  KHN Y 7,450 7,400 14,000

限CJ

 9,150 9,700 14,900  B 6,250  11,600
成都  CTU Y 10,550 10,450 19,750  L 5,700  9,700
 180天 B 9,500   濟南  TNA Y 10,250 10,350 19,350
45天不可改期 K   14,950  B 8,500  15,800
重慶  CKG Y 9,550 9,450 17,850  L 7,400  13,800
180天 K 8,450  13,250 太原    TYN Y 9,950 10,000 18,800
貴陽  KWE Y 7,450 7,300 13,800  B 8,050  15,350

180天

K 6,750  10,500  L 7,200  13,400
瀋陽  SHE Y 10,400 10,700 19,500 西安  SIA Y 9,250 9,450 17,300

優惠票

K/E 10,700 11,500 17,750  B 8,300 8,500 13,900
哈爾濱  HRB Y 14,600 14,700 27,400 長春CGQ Y 13,850 13,900 25,900

優惠票

M/B 11,350 9,400 18,950

優惠票

E/B 11,000 11,300 19,400

回上頁